Saskia Sassen
George Soros
Anita Sieff
Ronald. M. Bosrock
Slavoj Žižek
Umberto Galimberti
Francesco Antinucci
Timothy Druckrey
Marina Gržinić
Rudi Rizman
Carlos Basualdo
John Peter Nilsson
Olu Oguibe
Irwin
Mika Hannula
Jordan Crandall
Eda Čufer
Aleš Erjavec
Nataša Petrešin
Mark Amerika
  Viktor Misiano
 
 

Nataša Petrešin:

"Dinamična kontradikcija, ki se nadaljuje iz postmodernistične vrednote pluralizma preko sedanjega obdobja, je prisotna na vseh ravneh človekove eksistence. Jukstapozicija zakonov, ki so kot podaljški centrov moči razglašeni za globalne, in lokalnih situacij, ki so se ponovno znašle v podrejenem položaju, ustvarja mentalno in fizično pokrajino trendovskega pojava, glokalizacije. Reakcije na ta utopični podtok se zdijo kot globalni "culture jamming" prej perifernih območij, ki so fizično še vedno daleč, z virtualno decentralizacijo pa pomembno prispevajo k usmerjanju glavnega toka - globalizacije. Posledično formiranje močne lokalne zavesti in infrastrukture, že dolgo pozabljenih vrednot izvorov in vloge posameznika so nekateri elementi, ki se postavljajo globalnemu enotenju po robu. Toda to globalno enotenje se dogaja tudi v virtualnem prostoru. Za antropološke teorije o čedalje gostejšem povezovanju med posamezniki se zdi, da so se uresničile tudi v mehanizmu medmrežja. Svet še nikoli ni bil tako skoncentriran, njegovo merilo je čas pretoka ene informacije. Vprašanje pa ostaja, kaj pride po popolnem zoženju globalne ekonomije in kapitala na monopol informacije."