Ministrstvo za kulturo RS
Dežela Veneto
 
 

Beneški bienale z vsako ponovitvijo odpira nova vprašanja. V veliki meri so spraševanja in iskanja odgovorov vezana na vsebine, zastavljene v naslovu tega planetarnega dogodka. Verjamem, da bo Slovenija tudi tokrat dostojno predstavila svoje ustvarjalne dosežke. Letošnje dogajanje se je iz prostorskih (Galerija A+A) in časovnih okvirov Bienala razširilo na nekatere eminentne beneške lokacije - kot stopnjevanje napetosti pred junijskimi otvoritvenimi dnevi ter hkrati kot opozarjanje na žalostno dejstvo, da rešitve za paviljone novih držav v Grajskih vrtovih ni in ni. Ustvarjalcem želim ob njihovi predstavitvi čimveč uspeha, obiskovalkam in obiskovalcem Slovenskega paviljona pa obilo užitkov.

Andreja Rihter
Ministrica za kulturo republike Slovenije.