Ministrstvo za kulturo RS
Dežela Veneto
 
 

Benetke so v okviru komunitarnih programov Interreg II Italija-Slovenija v zadnjih letih gostile različne kulturne prireditve, v spodbudo plodnemu sodelovanju ustanov in posameznih umetnikov iz obeh držav. Tokrat pa se prvič eden od projektov odvija v sklopu tako prestižne prireditve kakršna je Mednarodni beneški Bienale umetnosti, kar potrjuje pravilnost odločitev Dežele in vrednost zastavljenega dela.

Predstavljeni razstavni projekt sloni na uporabi novih tehnologij v umetnosti. Številni so namreč umetniki, ki že posegajo po tem kar nam danes ponuja znanost, saj odpira nove izrazne možnosti. Živimo v dobi informacije, ki je postala ena osnovnih sestavin našega življenja, tako da že govorimo o globalnem svetu, kjer središča izgubljajo svojo vlogo. Postopoma pa se veča vloga periferije s svojim potencialom, ki prispeva k nastajanju novega, spodbudnega kulturnega prizorišča, a z vrsto še odprtih vprašanj. Ni slučaj, da so avtorji s projektom Absolute One poskušali predstaviti te dogodke z različnih zornih kotov s pomočjo podrobnih analiz zbranih v katalogu, katerega avtorji so raziskovalci z različnih področji ter z vizualno predstavitvijo umetniških del - od instalacij do net. arta in računalniških posegov. Morda pa je najzanimivejši vidik, ki ga želi ovrednotiti tokratna predstavitev, pozitivno sporočilo o tem kar nam konstruktivnega prinaša primerna uporaba tehnologije.

Dežela Veneto
Odbornik za politiko turizma in gora
Floriano Pra