Tadej Pogačar
Vuk Ćosić
0100101110101101.ORG
Net.artisti
 
 

Umetniki, sodelavci, aktivistke, borci !

Današnji globalni svet je oropan vseh akterjev, razen tistih, ki ta svet regulirajo. Politično razumevanje je izbrisano, nadomestil ga je neodarvinistični in merkantilistični determinizem: trg in tehnologija sta postala naravni sili.

Sodobna zahodna družba in njena kultura sta usmerjeni v zamegljevanje kulturnih protislovij, razlik, tekmovalnosti z njihovim raztapljanjem v imaginarno sfero globalne kulture. Nadomeščanje in siromašenje realnosti se križa z iluzorno reprezentacijo nedoživetega.

Sedanjost obvladuje popolna izguba solidarnosti in odgovornosti za stanje družbenega izključevanja.

Smo na pragu velikih kriz in poglabljajočih se konfliktov: ekoloških, borbe med razvitim svetom proti nerazvitemu svetu, izgubi smisla za realnost ipd.
Dominantni okvir liberalnega kapitalizma teh antagonizmov ni sposoben rešiti.

Kultura uspeva na opozicijah. Naše zanimanje je usmerjeno v kulturne in ekonomske modele socialno izoliranih in izločenih skupin in skupnosti.

Majhne, samoorganizirane enklave, ki jih je družba izolirala in pahnila na rob preživetja, so živi laboratoriji novih oblik socialne evolucije.

Prostitucijo in seksualno delo nikakor ne moremo pojmovati kot le lokalnega ali nacionalnega fenomena; gre za mednarodni in globalni pojav, ki vključuje multikulturne skupine.

Ko govorimo o seksualnih delavkah in delavcih, govorimo o vzporednih oblikah ekonomij. Ljudje, izključeni iz formalne ekonomije, v državah EU iščejo ekonomsko preživetje v neformalnem delovnem sektorju.

Praksa prostitucije in seksualnega dela bi morali biti upoštevana, razvrščena in legalno prepoznana kot neformalno delo.

Seksualno delo bi moralo biti zaščiteno in cenjeno kot neodvisna in avtonomna aktivnost.

Umetniki, kustosi!
Zapustite svoje udobne paviljone in se pridružite prostitutkam in seksualnim delavcem na mestnih ulicah v boju za njihove pravice.

Čas je za skupno akcijo!

Tadej Pogačar & P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti