Tadej Pogačar
Vuk Ćosić
0100101110101101.ORG
Net.artisti
 
 

CODE:RED

P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti (PMCA) je virtualni, simbolni organizem in kritični model, ki zgolj povzema zunanjo formo in ime umetnostne institucije. Naloga PMCA je predvsem iskanje paralelnih modelov kulturnega, ekonomskega ali socialnega delovanja. PMCA vzpostavlja z družbenimi institucijami, socialnimi grupacijami in centri moči interspecifična razmerja, da bi z analizo odnosov in posegi izsilil premike in spremembe v njihovem sistemu delovanja. Tako kot parazit v naravi, ki praviloma izpolni svoje življenske pogoje le v neposredni povezavi z gostiteljem, tudi PMCA privzema teritorije, izbira prostore, posega v odnose in se hrani s sokovi institucij.

Raziskave in akcije PMCA se v zadnjih letih vedno bolj usmerjajo v analizo mikrosocialnih in mikrokulturnih okolij. Pri tem PMCA specifično uporablja strategije delovanja (novi parazitizem) in različne taktike povezovanj (vzpostavljanje vzporednih komunikacijskih mrež, novi endoparazitizem).

CODE:RED je večletni umetniško raziskovalni projekt P.A.R.A.S.I.T.E. Muzeja sodobne umetnosti, ki se raziskuje in obravnava fenomen prostitucije in seksualnega dela kot specifične oblike paralelne ekonomije.
Uporablja realne kot virtualne prostore in izkorišča odprt dialog med aktivisti, seksualnimi delavci, znanstveniki in javnostjo kot osnovno obliko delovanja.
To kooperacijo sestavljajo javne intervencije, akcije, mediski virusi in performansi.

Projekt CODE:RED skuša predvsem ustvariti uvod v ekonomske in politične ideje za nove socialne prakse in umetniške aplikacije. Gre za model kognitivnega zasedanja (mapping) teritorija, ki daje seksualnim delavcem - skupini najbolj marginaliziranih in depriviligiranih v urbanenem okolju - možnost spregovoriti in biti viden v novem kontekstu.

 

vsakdanjem življenju so simbolni boji čedalje bolj nevidni, nevidni postajajo tudi centri moči. Globalna ekonomija s svojimi mehanizmi in vzvodi predstavlja temeljno in vseobsegujoče ideološko polje. Globalne organizacije (WTO, IMF) in korporativne multinacionalke pridigajo o globalnem demokratičnem trgu, a v resnici vzpostavljajo stanja novega kolonializma in novih odvisnosti. Prav zato nas zanimajo vzporedni, alternativni modeli kulture in ekonomije (ekonomije izoliranih in getoiziranih skupin in skupnosti, socialnih manjšin, ulične ekonomije ipd.), njihovi nosilci in njihov način delovanja.

Pamura Umetessi